Policy

Personuppgiftslagen

När du registrerar dig som kandidat hos oss samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Vi behandlar självklart dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning såsom EU:s dataskyddsförordning (2016:679) (GDPR) och den svenska dataskyddslagen (2018:2018). Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Nedan följer information om behandlingen samt information om dina rättigheter som registrerad.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

De personuppgifter som samlas in av oss, så som namn, adress, e-post m.m., samlas in och behandlas i den mån det är nödvändigt för att hantera dig som kandidat.

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via på hemsidan, skickar e-post till oss eller registrerar dig som kandidat. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera dig som kandidat. 

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.